tipa_bandera: (Default)
[personal profile] tipa_bandera
Перестрів на днях одного русского-шовініста Знаювсьонасвєтє, який доводив мені, що Куліш не знав ніякої української мови.

Ось, для прикладу, "Шекспірові твори з мови Британської мовою Українською поперекладані":
А ось таку цікаву книгу П. Куліш випустив на початках своєї літературної діяльності:


Декілька сторінок для загального враження:Як бачимо, Куліш в курсі хто такі українці.
Продовження Частина 2.

Date: 2017-04-18 08:50 am (UTC)
From: [identity profile] abbat81.livejournal.com
Як же я таке люблю. Дякую.
Репост)

Profile

tipa_bandera: (Default)
tipa_bandera

June 2017

S M T W T F S
    12 3
456789 10
11121314151617
18192021222324
25 2627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 04:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios